Обща информация

Съвременните технологии за огнезащита на горимите материали със забавители на горенето използват следните традиционни подходи:

  • напълването на материалите по време на тяхното получаване или преработка със забавители на горене;
  • импрегниране на порести материали – текстил, дърво, хартия, разпенени полимери с разтвори, съдържащи забавители на горене;
  • нанасяне на огнезащитни покрития и обмазки, съдържащи забавители на горенето.

Фирма "ИНТЕРИОРПРОТЕКТ" ЕООД последователно разработва индустриални технологии, включително и "на място" при клиента, основани върху технологията импрегниране на порести материали с патентованите забавители на горене на фирмата, произвеждани под търговската марка ХСИ-96.

Забавителите на горене ХСИ-96 могат да се прилагат върху обработваните материали по различни начини, а именно:

  • импрегниране чрез напръскване;
  • импрегниране чрез поточни методи;
  • енергоспестяващо импрегниране чрез просто потапяне, разливане, нанасяне с четка, валяк;
  • импрегниране в автоклав под налягане;
  • плазмено-подпомогнато импрегниране.
Назад