Акценти

GO INTERNATIONAL24.03.2023

"Интериорпротект" ЕООД заедно с над 100 други компании и организации взе участие в заключителното съ...

прочетете повече
ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦИЯ И BIM В СТРОИТЕЛНО-ПРОЕКТАНСКИЯ СЕКТОР24.02.2023

Д-р инж. Лидия Костова, управител на "Интериорпротект"ЕООД, взе участие в семинар за цифрова трансфо...

прочетете повече
ЗАЕДНО ЗА ПО-МАЛКО СО2 ЕМИСИИ16.02.2023

Д-р инж. Лидия Костова, управител на "Интериорпротект" ЕООД, взе участие на безнес форума "Заедно за...

прочетете повече
Архив на новините

БЕЗОПАСНИ И УСТОЙЧИВИ ЗАБАВИТЕЛИ НА ГОРЕНЕ

04.07.2022

"Интериорпротект" ЕООД взе участие в 3-дневния уебинар за безопасни и устойчиви забавители на горене, който се състоя на 27,28 и 30 юни, 2022г.

Уебинара бе организиран от pinfa, асоциация за халоген-несъдържащи фосфорни, неорганични и азотни забавители на горене, която е секторна група на Cefic (Съвета на Европейската химическа индустрия).

Представители на европейските институции, неправителствени организации, производители и потребители на забавители на горене дискутираха въпроси, свързани с пожарната безопасност, безопасността за зравето на хората и околната среда, връзката между REACH регулацията и Европейската стратегия за устойчивост на химикали, разглеждане на забавителите на горене в групи, връзката между устойчивото свързване на забавителите на горене в полимерите и трайността им на действие и др.

Д-р инж. Лидия Костова зададе въпроси относно ревизията на REACH регулацията и връзката между различните европейски регулации, свързани със забавителите на горене.

Назад