Акценти

GO INTERNATIONAL24.03.2023

"Интериорпротект" ЕООД заедно с над 100 други компании и организации взе участие в заключителното съ...

прочетете повече
ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦИЯ И BIM В СТРОИТЕЛНО-ПРОЕКТАНСКИЯ СЕКТОР24.02.2023

Д-р инж. Лидия Костова, управител на "Интериорпротект"ЕООД, взе участие в семинар за цифрова трансфо...

прочетете повече
ЗАЕДНО ЗА ПО-МАЛКО СО2 ЕМИСИИ16.02.2023

Д-р инж. Лидия Костова, управител на "Интериорпротект" ЕООД, взе участие на безнес форума "Заедно за...

прочетете повече
Архив на новините

ЕВРОПЕЙСКА СЕСИЯ ПО ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

08.07.2021

"Интериорпротект" ЕООД участва в първата инфо сесия, организирана от Европейската общност по пожарна безопасност, която се състоя на 28 юни, 2021г.

В първата част на събитието бяха изнесени презентации за историята на Общността, нейната мисия, цели и възможности за членство в нея.

Европейската общност за пожарна безопасност е първата европейска асоциация за пожарна безопасност в сградите, в която членуват повече от 660 експерти по пожарна безопасност.

Laura Schmidt изнесе презентация за ефекта от падане на овъгления слой на ламиниран дървен материал, който се образува в условия на пожар.Тя сравни падане на овъглен слой от незащитен дървен материал и такъв покрит с материал от стъклени влакна. Д-р инж. Лидия Костова зададе въпрос дали е изследван овъглен слой на третиран със забавители на горене дървен материал и топлинния трансфер в него. Отговора бе че е необходимо задълбочено научно изследване, което е извън обсега на представения проект.

Jean Sauttreau представи проекта NUVIB, който има за цел събиране на данни за пожарната безопасност във Франция. Д-р инж. Лидия Костова зададе въпрос дали направения анализ въз основа на събраните данни ще бъде използван при реновирането на сгради в съответствие с Европейската инициатива за реновиране - основен приоритет на Зелената сделка. 

Назад