Акценти

GO INTERNATIONAL24.03.2023

"Интериорпротект" ЕООД заедно с над 100 други компании и организации взе участие в заключителното съ...

прочетете повече
ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦИЯ И BIM В СТРОИТЕЛНО-ПРОЕКТАНСКИЯ СЕКТОР24.02.2023

Д-р инж. Лидия Костова, управител на "Интериорпротект"ЕООД, взе участие в семинар за цифрова трансфо...

прочетете повече
ЗАЕДНО ЗА ПО-МАЛКО СО2 ЕМИСИИ16.02.2023

Д-р инж. Лидия Костова, управител на "Интериорпротект" ЕООД, взе участие на безнес форума "Заедно за...

прочетете повече
Архив на новините

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА ПО ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 2022

21.11.2022

Д-р инж. Лидия Костова, управител на "Интериорпротект" ЕООД, взе участие в Европейската седмица по пожарна безопасност (EUFSW 2022), 14-18 ноември, 2022г. Събитието бе организирано от Европейския Алианц по Пожарна безопасност и партньорски фирми и институции. Участниците от Европейската комисия, професионалисти по пожарна безопасност, изследователи и представители на бизнеса дискутираха по следните по-важни теми:

- Пожарна безопасност в жилищата на уязвими хора - възрастни хора, хора с физически и ментални проблеми, хора с нисък социално-икономически статус, мигранти, деца;

- СО /въглероден моноксид/ - критични умения на професионалистите;

- Хармонизиране на Европейската статистика на пожари - резултати от проект EU FireStat и последващи действия;

- Изисквания за пожарна безопасност в Европа - как да се осигури по- стриктно съответствие в ревизираното Европейско законодателство : Европейската Директива за безопасност на продуктите, Регулацията за строителните продукти и Директивата за детски играчки.

Назад