Акценти

GO INTERNATIONAL24.03.2023

"Интериорпротект" ЕООД заедно с над 100 други компании и организации взе участие в заключителното съ...

прочетете повече
ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦИЯ И BIM В СТРОИТЕЛНО-ПРОЕКТАНСКИЯ СЕКТОР24.02.2023

Д-р инж. Лидия Костова, управител на "Интериорпротект"ЕООД, взе участие в семинар за цифрова трансфо...

прочетете повече
ЗАЕДНО ЗА ПО-МАЛКО СО2 ЕМИСИИ16.02.2023

Д-р инж. Лидия Костова, управител на "Интериорпротект" ЕООД, взе участие на безнес форума "Заедно за...

прочетете повече
Архив на новините

ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

02.11.2021

Д-р инж. Лидия Костова, управител на "Интериорпротект" ЕООД и член на Европейската общност по пожарна безопасност, взе участие онлайн в конференцията "Пожарна безопасност в сградите: Кого го е грижа?", проведена на 28 октомври, 2021г.

Днес, реновирането и новото строителство не може да бъде осъществено без осигуряване на пожарна безопасност в сградите. Пожарите в тях са проблем на устойчивото развитие: те имат социално, екологично и икономическо въздействие.

Събитието бе проведено от Sian Hughes, член на Европейския парламент и Bianca Cerrato ( Fire Safe Europe) в четири сесии: Сесия 1: Какви са регулациите в настоящия момент?; Сесия 2: Нови рискове: Какви са пожарните рискове от новите устойчиви технологии и ефикасни материали?; Сесия 3: Потребители: Какви са новите инициативи, които подобряват пожарната безопасност в сградите?; Сесия 4: Наука: Представяне на научни изследвания и резултати при формулиране на мерките за пожарна безопасност в сградите.

Лидия Костова взе участие в дискусиите и имаше възможността за срещи с членове на Европейската общност по пожарна безопасност и да сподели своята гледна точка за пожарната безопасност в сградите.

Назад