Продукти

Пожарната безопасност е един от съществените елементи на сигурността.
Пожарите причиняват смърт, увреждат здравето на хората и водят до големи икономически загуби.
Забавителите на горене понижават горимостта и пожарната опасност на полимерните материали, влагани в интериора на жилищни и обществени сгради, театрално-зрителни обекти, хотели, заведения и транспортни средства.

Забавителите на горене представляват добавки, които позволяват модифицирането на горими материали като текстил, дърво, хартия, пенополистирол, полиуретан и др. Тези добавки могат да бъдат въведени или при производството на материали и изделия, или чрез химична модификация на вече произведени материали и изделия. По този начин се увеличава началната устойчивост на запалване на материалите, ефективно се намалява скоростта на горене и количеството на отделените топлина, токсични газове и дим. При вече възникнал пожар забавителите на горене предотвратяват разпространяването на пожара и осигуряват достатъчно време за евакуация.

Патентованите халоген - несъдържащи забавители на горене на "ИНТЕРИОРПРОТЕКТ" ЕООД се произвеждат и са познати на българския пазар под търговската марка ХСИ-96. Забавителите на горене са на база фосфор- и азотсъдържащи съединения и добавки от повърхностноактивни вещества.

Азотосъдържащите съединения проявяват синергизъм с фосфорсъдържащите забавители на горене като усилват тяхното действие, с което се обяснява ефективността на продуктите ХСИ-96 при огнезащита на порести полимерни материали.

Забавителите на горене ХСИ-96 нямат корозионно действие върху металните части на оборудването за производство, транспорт и машините за индустриалното им приложение. ХСИ-96 продуктите са екологосъобразни, тъй като при горене не отделят хологенни газове, опасни за здравето на хората и за околната среда.