Патентно защитена технология

Създадена е плазмено подпомогната технология за импрегниране на порести среди - дърво, текстил, разпенени полимери с отворени пори, със забавители на горенето. Плазмено подпомогнатото импрегниране може да се извърши в промишлени условия или "на място" при клиента, независимо от пространственото разположение на обекта на огнезащита.

Разработена е система от плазмени апликатори, които създават студена технологична плазма чрез бариерен електрически разряд при атмосферно налягане. Плазменото повърхнинно третиране на порестите среди се извършва след отваряне на порите чрез пране, почистване, шлайфане или циклене.

След плазмено-химично активиране, което влияе съществено върху капилярната активност на порестата среда и върху нейната йонна активност и капацитет, в рамките на два-три часа отворено време се извършва импрегнация с огнезащитните разтвори. Плазмено подпомогнатата технология на импрегнация е патентно защитена.

Специално за плазмено подпомогнатото импрегниране е разработена гама от коригиращи разтвори, които се добавят към базовия разтвор ХСИ-96 и променят неговата йонна и капилярна активност.

По тази начин, фирма Интериорпротект ЕООД съвместно с Техническия университет в град София, предлага едно ново технологично решение на огнезащита чрез забавители на горенето, което обхваща всички порести материали на полимерна (и дървесна) основа, използвани в интериора на големите обществени и бизнес сгради, концертните зали, дискотеките, ресторантите и нощните заведения, театрите, телевизионните и звукозаписните студиа, павилионите и постановъчната техника и реквизит; в интериора на превозните средства, като самолети, кораби, автомобили, влакове.

Става дума за тъкан и нетъкан текстил, пердета, завеси, мокети, килими от синтетични и естествени материали (памук, лен, коприна, вълна), естествена кожа, разпенени полимерни материали и изделия (стиропор, полиуретан), дърво и дървесни продукти, като хартия, картон, ПДЧ, MDF и изделия от тях.

Процесът на пламъчно горене се потиска още във фазата на запалване, като се ограничава разпространението на огъня чрез промяна на реакцията на огън (възпламеняемостта) на горимите порести материали. Чрез тази модификация от горимите материали се получават трудно горими материали, които не горят самостоятелно, не разпространяват и не поддържат горенето.

Огнезащитените с продуктите ХСИ-96 полимерни материали позволяват повърхностно декоративно или защитно обработване – боядисване, лакиране, печатане, като използваните бои, лакове и мастила трябва да са съвместими с използваните антипиренови разтвори и с технологията на импрегниране.

Назад