Хартия

Хартия, хартия на роли (тестлайнер и флутинг), двупластен и трипластен картон.

Продукти и технологии:

  • ХСИ-96 Х и добавка от Антикристалин А
  • Импрегниране в промишлени условия и "на място" при клиента
  • Импрегниране чрез нанасяне с четка или валяк
Назад