ХСИ-96 Х за хартия, велпапе и изделия от тях

Хартията и опаковките от картон са горими материали. Огнезащитата на тези материали със забавител на горене ХСИ-96Х осигурява пожарната безопасност на дома, офиса, обществените сгради, складовите помещения и превозните средства.

Огнезащитените материали са с понижено димоотделяне. Те са с много добри физико-механични свойства. Защитените опаковки от картон са биоразложими в по-голяма степен в сравнение с незащитените.

Огнезащитата на картон със забавителите на горене ХСИ-96Х се провежда "на място" при клиента чрез нанасяне с четка или валяк.

Високата капилярна активност на забавителя на горене ХСИ-96Х за хартия и картон (велпапе) позволява огнезащитата да се проведе чрез непрекъснат процес – материалът преминава през баня за нанасяне, след което преминава със съобразена скорост през сушилна машина.

Огнезащитените със забавителя на горене ХСИ-96Х хартия и картон са трудногорими материали - трудно се запалват, тлеят или се овъгляват само под действие на външен източник на огън, но престават да горят след отстраняването му.

Назад