ХСИ-96 Д за дървесни материали

Дървото е традиционен строителен материал за екологично, сравнително евтино строителство и ремонтни работи.

Дървените елементи като под, таван, покрив, стена, преграда, греда или колона са универсални елементи на строителните конструкции. Дървесните плоскости разширяват още повече сферата на приложение на дървото. Дървесните материали се използват широко и при обзавеждането на дома, обществените сгради и превозните средства.

Забавителите на горене ХСИ-96Д намаляват риска от възникване на пожар като увеличават устойчивостта на дървесните материали на запалване и забавят пламъчното разпространяване на огъня. Продуктите ХСИ-96Д са приложими за огнезащита на изделия и елементи от мека дървесина – бор, ела, липа, ясен, твърда дървесина – дъб, бук, череша и дървесни продукти – ПДЧ, ПДВ, MDF, OSB, шперплат.

Дървесните материали, импрегнирани със забавителите на горене ХСИ-96Д, могат да се обработват с бои, лакове, байцове след проби за съвместимост с използваните разтвори на продуктите ХСИ-96Д. Прилаганите състави на забавителите на горене могат да се комбинират и с добавки за биоцидна защита – развитие на гъбички, плесени и др.

Огнезащитата на дървесните материали със забавителите на горене ХСИ-96Д се провежда "на място" при клиента чрез напръскване, разливане, нанасяне с четка, валяк, потапяне и плазмено-подпомогнато импрегниране.

Обработените материали се сушат при стайна температура около 20оС.
Огнезащитата на дървесните материали със забавителите на горене може да се проведе и под налягане в автоклав. Сушенето се извършва в сушилня или при атмосферно налягане. Недостатък на този начин на обработка на дървесината е възникването на големи вътрешни напрежения, което води до съществено намаляване на здравината и носещата способност на дървените конструкции.
Огнезащитените със забавителите на горене ХСИ-96Д дървесни материали са класифицирани след изпитвания в клас В1, Bfl-s1 и B-s2,d1.

Назад